2011 01 09 med Duffy

2011 02 06
   

2011 06 04

2011 07 22 med Sweetie
   

2011 08 08 allas favorit ansikts-tvättar-katt Harald